2 Hľadáme nových kolegov. Pridajte sa k nám.

Webglobe – Yegon
Created with Sketch.

Na našich stránkach používame súbory cookies. Pomáhajú nám vylepšovať web a služby. Pokračovaním súhlasíte so zberom dát.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
na účel výberového konania

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“)

dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, ako aj osobných údajov získaných pri osobnom pohovore alebo iných činnostiach súvisiacich s výberovým vhodného uchádzača v spoločnosti Webglobe-Yegon s.r.o.

Prevádzkovateľovi udeľujem súhlas spracúvať konkrétne tieto osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Adresu bydliska (ak je súčasťou životopisu)
  • Miesto narodenia (ak je súčasťou životopisu)
  • Dátum narodenia (ak je súčasťou životopisu)
  • E-mail
  • Telefónne číslo
  • Fotografiu (ak je súčasťou životopisu)

Súhlas som poskytol / poskytla na účely výberového konania a  uloženia do databázy záujemcov o prácu a pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza ku cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Súhlasom nie je dotknuté moje právo na prenosnosť, opravu, namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, namietať spracúvanie osobných údajov a právo na výmaz osobných údajov.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak jeho platnosť zanikne po uplynutí 6 mesiacov od jeho udelenia. Potom, ak súhlas nebude medzičasom odvolaný, budú poskytnuté údaje anonymizované a využívané výhradne na štatistické účely.