• 02 - 581 010 62
 • Domény
  Webhosting
  Servery
  Nástroje
  O WY
  Blog
  Podpora
  Domény

  Doména je vaša internetová adresa, cez ktorú ľudia nájdu vašu webstránku.

  Pomôžeme vám vybrať tú najlepšiu. Vybrať si môžete z viac ako 150 koncoviek domén.

  Viac informácií


  Webhosting

  Vďaka webhostingu bude vaša stránka dostupná kedykoľvek. Poskytneme vám rýchle a spoľahlivé riešenie pre malé stránky, blogy, eshopy aj firemné prezentácie.


  Servery

  Potrebujete výkonnejší server pre svoj veľký projekt alebo náročnejší web?

  Vyberte si z našej ponuky serverových riešení, ktoré naplnia vysoké očakávania aj tých najnáročnejších webov či projektov.
  Viac informácií


  Nástroje

  Praktické business nástroje, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu rásť. Vyskúšajte náš hromadný e-mailing SMTP Klerk či účtovný program POHODA.


  O nás

  Sme skupina nadšencov, ktorá sa už niekoľko rokov stará o vaše sny a podnikanie na internete.

  Sme spojkou medzi vami a vašimi snami o podnikaní vo svete internetu/na internete.

  Viac informácií


  Blog

  WY blog je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac z oblasti blogovania, marketingu, WordPressu, ale aj programovania, či podnikania.

  Prejsť na blog


  Zaujímavé články
  WordPress

  Podrobný návod ako si vytvoriť vlastnú web stránku

  Tipy a triky

  7 spôsobov ako vymyslieť perfektný názov domény

  Tipy a triky

  Ako raketovo zlepšiť rýchlosť načítania vašej webstránky

  Podpora

  Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás na telefónnom čísle 02 – 581 010 62, e-maile helpdesk@wy.sk alebo chate.

  Spustiť chat


  Na našich stránkach používame súbory cookies. Pomáhajú nám vylepšovať web a služby. Pokračovaním súhlasíte so zberom dát.

  Ako vám môžeme pomôcť?

  • Podpora
  • E-maily
  • Ako zabrániť, aby vám išli maily z webových formulárov do spamu

  Ako zabrániť, aby vám išli maily z webových formulárov do spamu

  Ak vám chodia emaily z odoslaných webových formulárov do spamu, dôvodom bude pravdepodobne odosielanie emailu z PHP scriptov cez funkciu mail. Pri dnešnej ochrane proti spamu je táto funkcia už zastaralá a takto odoslaný email je často filtrami označený ako spam, pretože email nie je podpísaný DKIM kľúčom a odosieľatelom je webserver.

  Z týchto dôvodov odporúčame používať pri naprogramovaní formulára knižnice, ktoré email odosielajú cez SMTP ako každý iný emailový klient.

  Na to odporúčame nainštalovať jednu z týchto knižníc:

   

  Príklad použitia pre Swift Mailer (potrebná PHP verzia 7 alebo vyššia):

   

  require_once '/path/to/vendor/autoload.php';
  
  // Create the Transport
  $transport = (new Swift_SmtpTransport('smtp.example.org', 25))
    ->setUsername('your username')
    ->setPassword('your password')
  ;
  
  // Create the Mailer using your created Transport
  $mailer = new Swift_Mailer($transport);
  
  // Create a message
  $message = (new Swift_Message('Wonderful Subject'))
    ->setFrom(['john [at] doe [dot] com' => 'John Doe'])
    ->setTo(['receiver [at] domain [dot] org', 'other [at] domain [dot] org' => 'A name'])
    ->setBody('Here is the message itself')
    ;
  
  // Send the message
  $result = $mailer->send($message);
  
  

  Príklad použitia pre PHPMailer (potrebná PHP verzia 5.5 alebo vyššia):

   

  <?php
  // Import PHPMailer classes into the global namespace
  // These must be at the top of your script, not inside a function
  use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
  use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
  
  //Load Composer's autoloader
  require 'vendor/autoload.php';
  
  $mail = new PHPMailer(true);           // Passing `true` enables exceptions
  try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = 2;               // Enable verbose debug output
  $mail->isSMTP();                 // Set mailer to use SMTP
  $mail->Host = 'smtp1.example.com';        // Specify main and backup SMTP servers
  $mail->SMTPAuth = true;              // Enable SMTP authentication
  $mail->Username = 'user [at] example [dot] com';      // SMTP username
  $mail->Password = 'secret';            // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = 'tls';            // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted
  $mail->Port = 587;                // TCP port to connect to
  
  //Recipients
  $mail->setFrom('from [at] example [dot] com', 'Mailer');
  $mail->addAddress('joe [at] example [dot] net', 'Joe User'); // Add a recipient
  $mail->addAddress('ellen [at] example [dot] com');      // Name is optional
  $mail->addReplyTo('info [at] example [dot] com', 'Information');
  $mail->addCC('cc [at] example [dot] com');
  $mail->addBCC('bcc [at] example [dot] com');
  
  //Attachments
  $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');    // Add attachments
  $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name
  
  //Content
  $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';
  
  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
  } catch (Exception $e) {
  echo 'Message could not be sent. Mailer Error: ', $mail->ErrorInfo;
  }
  

   

  Tiež je dôležité vždy nastaviť správny server pre odosielanie pošty (SMTP), vaše prihlasovacie meno, heslo a odosielateľa.

   

  Ak máte WordPress stránku

   

  V prípade, že máte WordPress stránku, nemusíte nič programovať. Stačí využiť plugin na SMTP autentifikáciu, prípadne využiť formulár, ktorý odosiela správy cez SMTP:

  • https://wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp    (ideálny pre kontaktné formuláre Contact Form 7)
  • https://wordpress.org/plugins/pirate-forms       (formulár, ktorý odosiela správy cez SMTP)
  • https://wordpress.org/plugins/wp-mail-bank