Webglobe – Yegon
Created with Sketch.
 • 02 - 581 010 62
 • Domény
  Webhosting
  Servery
  Nástroje
  O WY
  Blog
  Podpora
  Domény

  Doména je vaša internetová adresa, cez ktorú ľudia nájdu vašu webstránku.

  Pomôžeme vám vybrať tú najlepšiu. Vybrať si môžete z viac ako 150 koncoviek domén.

  Viac informácií


  Webhosting

  Vďaka webhostingu bude vaša stránka dostupná kedykoľvek. Poskytneme vám rýchle a spoľahlivé riešenie pre malé stránky, blogy, eshopy aj firemné prezentácie.


  Servery

  Potrebujete výkonnejší server pre svoj veľký projekt alebo náročnejší web?

  Vyberte si z našej ponuky serverových riešení, ktoré naplnia vysoké očakávania aj tých najnáročnejších webov či projektov.
  Viac informácií


  Nástroje

  Praktické business nástroje, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu rásť. Vyskúšajte náš hromadný e-mailing SMTP Klerk či účtovný program POHODA.


  O nás

  Sme skupina nadšencov, ktorá sa už niekoľko rokov stará o vaše sny a podnikanie na internete.

  Sme spojkou medzi vami a vašimi snami o podnikaní vo svete internetu/na internete.

  Viac informácií


  Blog

  WY blog je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac z oblasti blogovania, marketingu, WordPressu, ale aj programovania, či podnikania.

  Prejsť na blog


  Zaujímavé články
  WordPress

  Podrobný návod ako si vytvoriť vlastnú web stránku

  Tipy a triky

  7 spôsobov ako vymyslieť perfektný názov domény

  Tipy a triky

  Ako raketovo zlepšiť rýchlosť načítania vašej webstránky

  Podpora

  Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás na telefónnom čísle 02 – 581 010 62, e-maile helpdesk@wy.sk alebo chate.

  Spustiť chat


  Na našich stránkach používame súbory cookies. Pomáhajú nám vylepšovať web a služby. Pokračovaním súhlasíte so zberom dát.

  Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

   

  Prevádzkovateľ

  Spoločnosť Webglobe – Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, DIČ 2020114987, DIČ DPH SK2020114987 je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

   

  Kontaktné údaje:

  Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
  E-mail: gdpr [at] wy [dot] sk

   

  Prečo spracúvate moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania vami zakúpených služieb a z dôvodu realizácie predzmluvných vzťahov. Primárne poskytovanými službami sú hlavne, ale nielen:

  1. webhosting
  2. virtuálny server
  3. služby elektronickej pošty
  4. registrácia doménových mien
  5. služby súvisiace so správou zakúpených služieb

   

  Na akom právnom základe spracúvate moje osobné údaje?

  Ako každý prevádzkovateľ, aj my sme viazaní legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to:

  1. spracúvanie na účely plnenia zmluvy
  2. spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
  3. spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu

  Konkrétne na základe týchto zákonov:

  1. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
  2. Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  3. Všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti

   

  Aké osobné údaje o mne spracúvate?

  Pre vyššie uvedené účely a na základe uvedený právnych základov, spracúvame tieto vaše osobné údaje:

  1. Meno
  2. Priezvisko
  3. Poštová adresa
  4. E-mailová adresa
  5. Telefónne číslo

   

  Ako dlho spracúvate moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, keď slovenská legislatíva stanovuje dlhšiu dobu archivácie (napríklad Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné), sú vaše údaje prenesené do zabezpečeného archívu. Pre účely ochrany našich oprávnených záujmov po ukončení zmluvného vzťahu, ostávajú vaše osobné údaje v našich zabezpečených informačných systémoch.

  Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu ich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, dôvernosti a integrity.

   

  Ako spracúvate moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame s využitím interných elektronických systémov. Prijali sme všetky bezpečnostné technické, personálne a kontrolné, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

   

  Prenášate moje osobné údaje tretím stranám?

  Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere našich partnerov dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov.

  Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

  Pri používaní Služieb Prevádzkovateľa zákazníkom, a pri výkone jeho práv a povinností, dochádza ku prenosu osobných údajov zákazníkov tretím stranám, a to najmä ale nielen v prípadoch:

  1. Registrácia domény
  2. Registrácia SSL certifikátu u registračnej autority iného členského štátu alebo tretej krajiny

   

  Prehľad Príjmateľov:

  • pre .sk domény: sk-nic.sk
  • pre .cz domény: subreg.cz , regzone.cz
  • pre .hu domény: versanus.hu, subreg.cz, webshark.hu
  • pre .at domény: subreg.cz, rrpproxy.net
  • pre .eu domény: eurid.eu
  • pre ostatné subreg.cz , rrpproxy.net , joker.com , home.pl , eurodns.com , df.eu , godaddy.com , dns.pt , plus.hr
  • pre ssl certifikáty: subreg.cz , sslmarket.sk , thawte.com , godaddy.com

   

  Aké sú moje práva?

  Ako dotknutá osoba, ktorej údaje spracúvame, máte právo:

  • požadovať prístup k svojim osobným údajom, t.j. na informáciu, aké osobné údaje k vašej osobe spracúvame a ako dlho. Informácia vám bude poskytnutá našou zodpovednou osobou do 30 dní elektronickou formou na vami zvolenú e-mailovú adresu. V prípade komplexnej požiadavky alebo zvýšeného objemu požiadaviek bude táto lehota predĺžená o dva mesiace, pričom môže byť toto predĺženie opakované. V zmysle súčasnej legislatívy si vyhradzujeme právo informáciu vám neposkytnúť v prípade, že vás nebudeme vedieť dôveryhodne identifikovať. Pri opakovanej žiadosti budeme účtovať poplatok vo výške 45 eur za každé opakovanie.
  • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ neexistuje iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, okiaľ neexistuje iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie
  • na prenosnosť osobných údajov, ktoré spracúvame automatizovane (nespracúvame)
  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

   

  Čo ak dôjde ku porušeniu mojich práv?

  V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva dotknutej osoby.

   

  Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky?

  Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail gdpr [at] wy [dot] sk alebo písomne na poštovú adresu Prevádzkovateľa.